ตำแหน่งงานที่ต้องการ

รับสมัครพนักงาน ดังนี้

1)

รายละเอียดของงาน:

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารและตรวจสอบ

 

เงินเดือน:

 • 13,000 บาท หรือตามตกลง

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • เพศหญิง สัญชาติไทย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ (ระดับปานกลางขึ้นไป)
 • มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานเดี่ยวและทำเป็นทีมได้

ส่งประวัติทางอีเมลล์เท่านั้น [email protected]

2) เจ้าหน้าที่ธุรการอสังหาริมทรัพย์/ประกันภัย

       คุณสมบัติ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีความกระตือรือร้นกับงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้คำแนะนำกับลูกค้าได้
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

3) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดฝ่ายประกันภัย

       คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย
 • มีความรู้เรื่องการตลาด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

โกลบอลประกันภัยและอสังหาริมทรัพย์

บริษัทเราก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2544 เรามีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมากมาย ด้วยการตอบรับที่ดีของลูกค้าและการเจิรญเติบโตไปข้างหน้าของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำในด้านการประกันภัยและอสังหาริมทรัพย์ในเขตภาคตะวันออก บริษัทจึงมองหาพนักงานในตำแหน่งต่างๆข้างต้น เพื่อเข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของทีม โดยมีสวัสดิการ, เครื่องแบบพนักงาน, และสถาณที่ทำงานที่ทันสมัย สนใจส่งรายละเอียด พร้อมทั้งแนบประวัติการศึกษาและประสบประการณ์ มาที่ : [email protected], [email protected]