ทีมงานของเรา

 

คุณไรเนอร์ ไฮนซ์มัน 66 (0) 81 838 1390

คุณไรเนอร์ ไฮนซ์มัน

กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุด

66 (0) 81 838 1390

German & English

ในปี พ.ศ 2531 ได้เข้าร่วมงาน กับ บริษัท Sparkassen Versicherung Baden Wuerttemberg AG   ซึ่งเป็นบริษัททางด้านประกันภัยรายใหญ่ในประเทศเยอรมนี ดำรงค์ตำแหน่งผู้จัดการเขต ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดี กับองค์กรธนาคารในท้องถิ่น ดังนั้นธุรกิจประกันภัยและอสังหาริมทรัพย์จึงได้รับการดูแลร่วมกันมาเรื่อยมา

ในปี พ.ศ. 2544 บริษัท โกลบอล อินชัวรันซ์ เมืองพัทยา ประเทศไทย ได้พัฒนาธุรกิจอย่างรวดเร็ว จนมาถึงในปัจจุบัน ได้เป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะหนึ่งในนายหน้าประกันภัยชั้นนำของประเทศไทย ได้ทำการจดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยที่ถูกต้อง

ในปี พ.ศ. 2544 บริษัท โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ พัทยา ประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ และได้เป็นหนึ่งใน สมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งพัทยา หรือ PREBA (Pattaya Real Estate Brokers Association)

ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับการรับรอง CIPS หรือ Certified International Property Specialist หรือ การได้รับรองในความเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในระดับนานาชาติ

 

คุณมาร์เซล ไฮนซ์มัน  66 (0) 82 469 5552

คุณมาร์เซล ไฮนซ์มัน

กรรมการผู้จัดการ

66 (0) 82 469 5552

German & English

ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 คุณมาร์เซลเข้ามามีบทบาทร่วมนำทีมและ เป็นหนึ่งผู้บริหารยุคใหม่ ได้นำพาความก้าวขั้นของธุรกิจ ใส่ความคิดสร้างสร้างสรรค์ และกลยุทธ์ทางการตลาดมาสู่ บริษัท โกลบอล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ พัทยา จำกัด

บริษัท โกลบอล อินชัวรันซ์ ในพัทยาแห่งประเทศไทย ได้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะหนึ่งในนายหน้าประกันภัยชั้นนำของประเทศไทยจดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นบริษัท นายหน้าประกันภัย อย่างสมบูรณ์

และในส่วน บริษัท โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ในพัทยาแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำสำหรับตลาดในพัทยาประเทศไทย


คุณ กัญทิมา สัมฤทธิ์โพธิ์ทอง  66 (0) 82 469 5557

คุณ กัญทิมา สัมฤทธิ์โพธิ์ทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายประกันภัย

66 (0) 82 469 5557

Thai and English

ในปี พ.ศ. 2550  ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายประกันภัย และยังเป็นผู้ช่วยคนสนิทของกรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบอล อินชัวรันซ์ จำกัด รวมถึงเป็นนายหน้าประกันภัยวินาศภัยที่มีใบอนุญาต คปภ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย

คุณกันต์สามารถให้คำแนะนำ พร้อมการช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับการประกันภัยทุกรูปแบบ เช่น การประกันสุขภาพ ประกันทรัพย์สิน และประกันยานพาหนะต่าง ๆ ยังรวมไปถึงประกันภัยความรับผิดทุกประเภท ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันภัยประเภทอื่น ๆ นอกจากนี้ในกรณีของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เธอสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงเช่นกัน


คุณวินัชชา ไฮนซ์มัน  66 (0) 82 469 5554

คุณวินัชชา ไฮนซ์มัน

กรรมการผู้จัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ และผู้อำนวยการฝ่ายประกันภัย

66 (0) 82 469 5554

Thai & English

ในปี พ.ศ. 2549 ได้ดำรงค์ตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ปบริษัทต่างๆ

ในปี พ.ศ. 2552 ได้ดำรงค์ตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล อิชัวรันซ์ พร็อพเพอร์ตี้ และ โกลบอล อินชัวรันซ์ จำกัด ด้านอสังหาริมทรัพย์

รวมถึงเป็นนายหน้าประกันภัยวินาศภัยที่มีใบอนุญาต คปภ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย

CIPS หรือ Certified International Property Specialist หรือ การได้รับรองในความเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในระดับนานาชาติ

คุณไลลา จะแนะนำคุณเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน และประกันชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเช่า ซื้อบ้าน หรือคอนโดมิเนียม รวมถึงลงพื้นที่เพื่อตรวจและเก็บรายละเอียดเรื่องทรัพย์สินและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและประกันชีวิตเช่นกัน


คุณมัทเธียส โฮคเลนาท  66 (0) 82 469 5550

คุณมัทเธียส โฮคเลนาท

ที่ปรึกษา

66 (0) 82 469 5550

German, English & French

ปี 2539 บริษัท อลิอันซ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

ปี 2555 บริษัท โกลบอล อินชัวรันซ์ จำกัด ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

แมทเธียส (แมท) จะช่วยแนะนำคุณเรื่องประกันภัยและทรัพย์สิน ด้วยประสบการณ์และการบริการที่ดีของเขา ทำให้เขามีตำแหน่งที่แข็งแกร่งในองค์กรของเรา


คุณจิรวัฒน์ วากเนอร์ (อุ้ม)  66 (0) 82 469 5557

คุณจิรวัฒน์ วากเนอร์ (อุ้ม)

เลขานุการกรรมการบริษัท

66 (0) 82 469 5557

Thai, German and English

ในปี พ.ศ. 2547 บริษัท โกลบอล อินชัวรันซ์ จำกัด ตำแหน่งเลขานุการกรรมการบริษัท และที่ปรึกษา

มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย สำหรับรับประกันภัยทั่วไป

คุณอุ้มจะแนะนำคุณทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยสุขภาพ, ประกันภัยทรัพย์สิน, ประกันภัยรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และยานพาหนะอื่น ๆ, ประกันภัยความรับผิดทุกประเภท, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, และประกันภัยประเภทอื่น ๆ

นอกจากนี้ในกรณีของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เธอจะดูแลความต้องการด้านประกันภัยให้กับคุณ

คุณอุ้มพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าของเราทุกปี ในช่วงเดือนตุลาคมถึงสิ้นเดือนมีนาคม


คุณฟ้าอภิภา สุขวัฒนะ (กิ่ง)  66 (0) 82 716 9802

คุณฟ้าอภิภา สุขวัฒนะ (กิ่ง)

เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานต้อนรับ

66 (0) 82 716 9802

Thai and English

ปี 2558 บริษัท โกลบอล อินชัวรันซ์ จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานต้อนรับ

คุณกิ่งจะคอยดูแลคุณ และส่วนใหญ่เธอจะคอยรับโทรศัพท์เมื่อคุณโทรเข้ามาที่ออฟฟิศของเรา

เธอจะคอยดูแลความถูกต้องของกรมธรรม์ เอกสารและข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด เธอมีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารด้านประกันภัยทั้งหมดตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และยานพาหนะอื่น ๆ, ประกันภัยความรับผิดทุกประเภท, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, และประกันภัยประเภทอื่น ๆ รับรองว่าเธอจะตอบสนองความต้องการด้านประกันภัยของคุณ


คุณภาวดี บุญปก (น้ำ)  66 (0) 82 469 5556

คุณภาวดี บุญปก (น้ำ)

เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานต้อนรับ

66 (0) 82 469 5556

Thai and Basic English

รายละเอียดการทำงาน : ประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ปี 2540 บริษัท คิวบีอีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย

ปี 2560 บริษัท โกลบอล อินชัวรันซ์ จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานต้อนรับ

คุณน้ำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเมื่อปี 2560 ด้วยประสบการณ์ที่มากมายในการทำงานให้กับ บริษัท คิวบีอีประกันภัย เป็นเวลา 20 ปี เธอจึงเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์สำหรับยานพาหนะทุกประเภท เช่นรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์


คุณสุพรรณี แสงทวี (หนึ่ง)  66 (0) 82 716 9801

คุณสุพรรณี แสงทวี (หนึ่ง)

พนักงานบัญชี

66 (0) 82 716 9801

Thai & English

ในปี พ.ศ. 2560 คุณหนึ่งยินดีที่จะรับการชำระเงินของคุณเสมอ และแน่นอนเธอมีหน้าที่ลงข้อมูลในระบบบัญชีของเราและจัดการการโอนเงินผ่านธนาคาร ด้วยความรู้ภาษาอังกฤษของเธอ เธอจึงสามารถช่วยเหลือคุณได้ที่เคาน์เตอร์แผนกต้อนรับของเรา


คุณมะลิวัลย์ คล้ายชนที (กวาง)  66 (0) 82 716 9801

คุณมะลิวัลย์ คล้ายชนที (กวาง)

พนักงานบัญชี

66 (0) 82 716 9801

ไทย

ในปี พ.ศ. 2558 คุณกวางยินดีที่จะรับการชำระเงินของคุณเสมอ และแน่นอนเธอมีหน้าที่ลงข้อมูลในระบบบัญชีของเราและจัดการการโอนเงินผ่านธนาคาร นอกจากนี้เธอยังสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานของเราในการจ่ายเงินเดือนที่สมควรได้รับตรงเวลาเข้าบัญชีธนาคารของพวกเขา


Global Insurance Team