พนักงานที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมของเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำที่เป็นกลางที่ถูกต้องแก่คุณ
เรามีผู้ให้บริการประกันภัยให้เลือกมากมายเพื่อจัดหากรมธรรม์ที่เหมาะกับความต้องการในชีวิตประจำวันของคุณ

โทรหาเรา +66 (0)82 469 5552

เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทในครือ เอ็ทน่า อินคอร์ปอเรชั่น และมีความมุ่งม่งที่จะสร้างชุมชนที่เข็งแรง และแข็งแกร่ง ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์จากโซลูชั่นด้านการดูแลสุขภาพทั่วไปและสุขภาพประชากรทั่วโลก ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการประกันสุขภาพระดับนานาชาติ เอ็ทน่ายังมีสมาชิกทั่วโลกกว่า 800,000 คน ทั้งชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ยังได้นำเสนอบริการเทคโนโลยีด้านบริหารสุขภาพให้แก่ ระบบบริการด้านสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพดี และมีการควบคุมคุณภาพและควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aetnainternational.com

ข้อมูลเกี่ยวกับเอ็ทน่า ประเทศไทย

เอ็ทน่าในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในนามของบริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีสมาชิกกว่า 300,000 คน และกว่า 2,000 องค์กร ตลอดจนโรงพยาบาลในเครือข่ายรวมกว่า 400 แห่ง ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aetna.co.th

ค่านิยมของเอ็ทน่า

ความซื่อสัตย์ ความเป็นเลิศ ความใส่ใจ และแรงบันดาลใจ

Aetna

  • ความซื่อสัตย์ – ทำสิ่งที่ถูกด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง
  • ความเป็นเลิศ – เราทุ่มเทที่จะมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง มีคุณค่า ผ่านโซลูชั่นที่ง่ายและสอดคล้องกับความต้องการ
  • ความใส่ใจ – เรารับฟังและเครารพความต้องการของลูกค้า จึงทำให้เราสามารถดำเนินการหรือมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับลูกค้า และด้วยความมุ่งมั่นที่เรามีต่อลูกค้า
  • แรงบันดาลใจ - เราสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกคน ในการค้นหาไอเดียใหม่ๆ ที่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น

พันธกิจ

เรายกระดับบริการด้านสุขภาพทั่วโลกด้วยการสร้างทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้คนได้มีโอกาสได้เข้าถึงและใช้ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

รายงานงบการเงิน

รายงานงบการเงิน

ประกันภัยในเครือของเรา